درباره ما

تیمی که میخواهد شما
بهترین خرید را تجربه کنید

دل استایل پلتفرمی هوشمند برای خرید و بهبود تجارت الکترونیک است. دل‌استایل ابتدا در دل های ما با کلی انرژی و حس های قشنگ متولد شد. دل‌استایل توسعه می دهد هرآنچه زیباست و هر آنچه در ما و اطرافیانمان ایجاد حس خوشایند می کند. دل استایل به شما کمک می کند تا محصولاتی را که دارای بالاترین کیفیت و استاندارد هستند در اختیار داشته باشید.

یک دست صدا ندارد !
علی یوسف پور

علی یوسف پور

مدیرعامل
علی پارسا

علی پارسا

هم بنیانگذار
سحر ناصری

سحر ناصری

محصول
شهاب قویدل

شهاب قویدل

محصول
فائزه گلرنگ

فائزه گلرنگ

محصول
زهرا کوهی

زهرا کوهی

مدیریت بازرگانی
سجاد نیک

سجاد نیک

بازاریابی
علی کریمی

علی کریمی

عکاس

همه با هم برابریم

در دل استایل هیچ کس به دیگری برتری ندارد. معیارهایی مثل جنسیت، سن، زمان ورود به دل استایل مبنای ورود به تیم یا تعیین جایگاه سازمانی همکاران ما نیست.

با هم رشد می کنیم

همانطور که تیم دل استایل برای رشد و پیشرفت کسب و کار تلاش میکند، دل استایل نیز خود را در قبال رشد فردی و کاری هر یک از اعضای تیم مسئول میداند.

همگی مسئولیم

دل استایل یک خانواده کاری و حرفه ای است. در این تیم، فارغ از مسئولیت های واگذار شده به هر نفر، همه خود را در قبال سرنوشت خانواده و آینده آن مسئول میدانند.

همه چیز را به ما بسپارید